ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Επωνυμία: ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Διακριτικός Τίτλος: ΧΡΟΝ ΜΟΝ ΕΠΕ
ΑΦΜ: 800790462
ΔΟΥ: Α ΠΕΙΡΑΙΑ
Δραστηριότητα: ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΑΧΑΡΗΣ

Διεύθυνση:  ΦΙΛΩΝΟΣ 145 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ - 18536